Hakkımızda

 

 

          Bu sitede amacımız, Türkiye bitkilerinin görsel örneklerinin derlenerek tüm ilgilenenlerin kullanımına sunulmasıdır. Bu site, amatör ve akademisyen botanikçiler tarafından oluşturulmuştur. "TANISI KONMUŞ" olmak kaydıyla fotoğraflarının yayınlanmasına izin veren tüm katılımcılara açıktır. Lütfen her türlü katkı için bizimle temasa geçiniz.

1- Tür fotoğraflarındaki kısaltmalar, fotoğraf sahiplerini belirtir.

2- Aksi belirtilmediği takdirde bitkilerin tanımı fotoğraf sahiplerine aittir.

3- Tür açıklamaları "Flora of Turkey and the east Aegean islands", Davis, 1984, Cilt: 1-11'den alınmıştır.

4- Türlerin Türkçe adları "Türkiye Bitkileri Listesi, Güner ve ark., 2012; ANG" kitabından alınmıştır.

 

Danışmanlar:

 

HY : Hasan Yıldırım, Doç. Dr., Botanikçi, Ege Üniversitesi, Yönetici, Danışman

SA : Serdar Aslan, Uzm. Biyolog, Herbarium uzmanı,Yönetici, Danışman

OF: Ori Fragman-Sapir, Botanikçi, İsrail, Danışman

RG : Riyat Gül, Kurucu Yönetici,

MV : Mecit Vural, Prof., Botanikçi, Gazi Üniversitesi,

G.A.: Galip Akaydın, Prof., Botanikçi, Hacettepe Ün.,
HCB: Hüsnü Can Başer, Prof., Farmakognozi ABD, Anadolu Ün.

AD : Ahmet Duran, Prof., Botanikçi, Selçuk Ün.,

OE : Osman Erol, Doç.Dr., Botanikçi, Istanbul Ün.,

TK : Tuğrul Körüklü, ANK Herbaryum uzmanı, Yönetici,

MK : Mustafa Keskin, Uzman Biyolog, Botanikçi,Danışman,

FAK: Faik Ahmet Karavelioğlu, Dr., Botanikçi, Hakkari,

GS : Gol Shan Zare, Dr. Botanikçi, Hacettepe Ün., 

FC : Ferhat Celep, Doç. Dr. Nevşehir Ün.

 

Fotoğraflarda veya metinlerde geçen kısaltmalar, siteye her türlü katkıda bulunan şahıslara aittir ve aşağıda alfabetik sırayla açıklanmıştır.

 

AA  : Ali Atahan, Tıp doktoru, Antakya,

AAK: Ali Aksu, Doğasever,

AAŞ: Ahmet Aşık, Muş,

AB  : Ali Bali, Doğasever,

  : Ali Çelik, Prof.Dr., Pamukkale Ün.,

ADR: Adri Mulder-Stapel, Doğasever,

ADŞ : A.D. Şener, Çorum,

AE  : Alper Ertubey, Doğasever,

AEN: Ali Eşin, Kahramanmaraş,

AG  : Ahmet Güngör, Antalya,

AK  : Ahmet Karataş, Prof.Dr., Biyolog,

AKN: Ali Kandemir, Prof.,Botanikçi, Erzincan Ün.,

AI    : Ahu İlbeyi, Antakya,

AİK  : Ali İhsan Kölgesiz, Tıp doktoru,

AİE  : Ali İhsan Emre, Fethiye,

AL   : Antonio Lagoa, Portekiz,

ALN : Ali Sinan, Botanikçi, Bingöl Ün.,

ALP : Alp Arslan,

ALR: Alfonso de la Rosa, Botanikçi, Italya,

ALS : Alper Sarıoğlu,

AMY: Aylin Meriçlioğlu Yılmaz, Bursa,

ANS: Ayşe Nur Şen, Uzman biyolog, Anamur,

AO  : Atilla Ocak, Prof.Dr., Botanikçi, Osman Gazi Ü.,

AOZ: Ahmet Oğuz, Bitlis,

AÖ  : Afra Özdemir, Samsun

ARÖ: Ali Rıza Öztekin, Emekli, Doğasever,

AS   : Asef Sefali, Biyolog,

ASA: Ayşe Saruhan, Doğasever,

ASR : Ayşe Sarıoğlu,

AŞ   : Ayhan Şaşmaz, Doğasever,

AT   : Ayfer Tan, Botanikçi, Ege Araş. Ens. Md.,

ATO : Ali Topal, Mersin,

AU   : Ayşe Uzmay,

AY   : Alpaslan Yalçınkaya, Edirne,

BA   : Berrin Akyıldırım, Dr., Botanikçi,

BAK : Bülent Aktaş, Tunceli,

BB   : Bahar Bilgen, İnşaat müh.,

BBA : Baki Baykal,

BD   : Barbaros Demirci, Ankara,

BE   : Belkıs Erbaş, Hekim, Prof. Dr., H.Ün.,

BEL : Bülent Elmas, Öğretmen, Fethiye,

BER : Bülent Erkan: Doğasever,

BG   : Bülent Gözcelioğlu, Doğasever,

BGÜ : Başak Güner, Botanist,

BGZ  : Bülent Gürgöz, Doğasever,

BMA  : Burcu Meltem Arık, Biyolog,

BOB   : Bogdan Bosanac, Bosna-Hersek,

BÖ    : Barış Özüdoğru, Dr., Botanikçi, H.Ün.,

BÖZ  : Burcu Öztürk,

BŞ    : Bilal Şahin, MSc, Botanikçi, Çankırı Ün.,

BTB  : Binnur Tekin Berberoğlu,

BYA  : Burcu Yavuz Kaşif, Doğasever,

BYK  : Burcu Yağmur Kabaalioğlu, Biyolog, Botanikçi,
CA    : Canan Atay, Peyzaj mimarı, Doğasever,

CB    : Cem Bayman, İzmir,

CÇ    : Cem Çuhacıoğlu, Doğa Fotoğrafçısı,

CG    : Cemil Gezgin, Istanbul,

CHO : Cho Algos, İzmir,

CK    : Cengiz Karaismailoğlu, Arş. Gör. , İstanbul Ün.,

CM    : Charly Milési, Fransa

CÖ    : Cihat Ölçücü, Botanikçi,

ÇA    : Çiğdem Afilli, Öğretmen,

ÇO   : Çağlar Orhan, Eczacı, Ankara,

DE    : Didem Ambarlı, Dr.Biyolog,

DG    : Dilek Geçit, Doğasever,

DŞ    : Duygu Şener, Kars,

DY    : Derya Yücebaş, Uzman Biyolog, Botanikçi,

EC    : Esra Cittanoğlu,

ECU : Ensari Culum, Malatya

EE    : Esra Ergin, Uzman Biyolog, Botanikçi, 

EEK  : Edip Ekinci,

EG    : Edip Gül, Doğasever, İzmir,

EGÜ : Esra Güven, Silifke,

EH    : Esat Haksever, Doğasever,

EK    : Esat Kızılkaya, Doğasever,

EKA  : Erol Kafas, Doğasever,

EKÖ  : Erdem Köse, Edirne,

EKU  : Evrim Kurt, Doğasever,

EM    : Esra Mert, Antalya,

EŞ    : Emrah Şirin, Selçuk Ün.,

ET    : Ercan Topçu,

EY     : A. Emre Yaprak, Doç.Dr., Botanikçi, AÜ Fen Fak, 

EYI    : Ekrem Yıldırım, Ermenek,

FA     : Ferdi Akarsu, Uzman Biyolog, Doğa Derneği,

FAB  : Faruk Akbaş,

FAY   : Faruk Yıldız, Doğasever,

FB     : Fulya Bayık, Datça,

FG    : Fatih Gülbağ,

FGN : Fatih Güvercin,

Fİ      : Fatih İzler, Tıp Doktoru,

FK     : Faruk Karahan, Botanikçi,

FKA  : Firdevs Karaoğlu,

FKE  : Filiz Kemaloğlu,

FY     : Fevzi Yapıcı, Doğa Fotoğrafçısı,

GA    : Gül Ayyıldız, Botanikçi, Uzman Biyolog,

GE    : Gökhan Eren, Doğasever,

GG    : Gencer Gençoğlu, İnşaat Mühendisi, Ankara,

GO   : Gürkan Oya, 

GT    : Göknur Turgut, Biyolog,

GZ    : Gökhan Zengin, Arş.Gör, Selçuk Ün., 

HA    : Hüseyin Ay, Doğa Fotoğrafçısı,

HÇ    : Hakan Çakmak, Orman Mühendisi, Ankara,

HÇE  : Haydar Çetinkaya,

HAK  : Hıdır Akıncı, Uzman Biyolog, Botanikçi,

HAN  : Hasan Akan, Prof.Dr, Harran Ü.,

HAY  : Halit Yaldız, Bandırma,

HCÖ: Hafize Candan Öner,

HÇ   : Haydar Çetinkaya, Tunceli,

HD    : Hüseyin Demir,
HI      : Habil Issı, Emekli, Marmaris,

HİG   : Hacı İbrahim Güzel,

HG    : Hasan Genç, Doç.Dr., Biyolog, Botanist,

HH    : Hak Han, Erzurum,

HK    : Hüseyin Karasu, Doğa Fotoğrafçısı,

HKI   : Haşim Kılıç, Mühendis,

HM    : Hamed Moazzami, Iran, 

HÖ    : Hasan Öz, Doğa fotoğrafçısı,

HÖZ  : Haydar Öztaş, Prof. Dr.,

HÜA  : Hüseyin Akkılıç, Kastamonu,

HYE    : Hürmüz Yeniceli, Doğasever, Istanbul,

HYA : Hafize Yıldırım Avcı,

HYO  : Hüseyin Yorgancı, Doğasever,

IA       : İbrahim Alan, Gaziantep,

IK       : Işık Kavalcı, Doğasever,

IEA   : İrfan Ersin Akıncı, Prof., Ziraat Müh., KSÜ

İB      İsa Bozkır, Karadeniz teknik Ün.,

İK      : İslam Küpeli,

İLT    : İlker Türkay,

İÖ      : İsmail Öztürk,

İS     : İlker Solener, Doğasever,

İBT   : İbrahim Tunca, Kütahya,

İSÖ   : İbrahim Sözen, Amatör botanikçi,

İTÜ   : İlker Türkay, Amasya,

İZ      : İsmail Zubari, Hatay,

JFO  : Jean-François Olivier, Belçika,

JG    : Jeanne Güneşoğlu, Fethiye,

KA   : Kenan Akbaş, Uzman Biyolog, Muğla Ün.,

KAF : Kiarash Afshar,

KAL : Kazım Alikoç, Denizli,

KÇ   : Kazım Çapacı, Prof.Dr., FTR uzmanı, Fotoğraf sanatçısı,

KGT : Kemal Gökhan Töre, Doğasever,

KH   : Kaan Hürkan, Uzman biyolog, Botanikçi, Çanakkale 18 Mart Ün.,

KK   : Kemal Kahraman, İşadamı, Fotoğrafçı,

KKA : Kenan Kaya, Doğasever,

KKE : Kerem Karaerkek, Doğasever,

KKÖ  : Koray Küçüköztaş, Biyolog,

KÖ   : Kurtuluş Özgişi, Uzm. Biyolog, Botanikçi, H.Ün.,

KT   : Kadir Terzioğlu, Doğasever,

KY   : Koray Yaylacı, Biyolog,

LA    : Lale Aktay, Uzman biyolog,

LNY : Lütfi Naili Yücel, Kars,

MA  : Münevver Arslan, Orman Müh.,

MAK: Mehmet Aksu, Doğasever,

MAR : Metin Armağan, Bitlis,

MAT  : Mehmet Atahan, Hatay,

MAY : Memduh Akçay, Gümüşane,

MB  : Mustafa Battal, Doğasever,

MBA: Maruf Balos, Botanikçi,

MBİ  : Musa Birtane, Doğasever,

MÇ  : Mehmet Çakır, Doğa Fotoğrafçısı,

MÇE: Mehmet Çelik, Doğasever,

MÇİ  : Mahur Çiçek,

MD  : Muhittin Dinç, Doç.Dr., Selçuk Ün.,

MDO: Merve Doğan, Siirt,

ME  : Mustafa Erturhan, Kuş gözlemcisi, Fotoğrafçı, Afyon,

MEB: M.Eray Bozyel,

MEE: Mehmet Edip Ekinci,

MER: Meltem Erturaç, Tıp doktoru,

MET: Mehmet Eti, Tıp Doktoru,

MEY: Meka Yıldız, Doğasever,

MF   : Mehmet Fırat, Van YY. Üniv.,

MG  : Musa Geçit, Doğasever, Mardin,

MGK: Mehmet Gökbayrak, Ankara,

MGL: Mehmet Güldağı, Doğasever,

MGÖ: Mehmet Göktuğ,

MGD : Mehmet Gökdağ,

MHA: Mohamad Hosein Ahmadi, Botanikçi, İran,

MK   : Mustafa Konakoğlu,

MKA: Murat Kara, Orman Mühendisi,

MKÇ: Metin Kılıç, Kırklareli,

MNT: Mahmure Nakiboğlu Tezer, Botanikçi,

MÖ  : Murat Özel, Doğasever, Tunceli,

MP  : Marios Philippou, Kıbrıs,

MS  : Murat Söğütlüoğlu,

MSB: Müşerref Saatli Bulmuş, Doğasever,

MT   : Mehmet Tosunoğlu, Tıp Doktoru, Istanbul,

MTe : Mehtap Tekşen, Dr., Botanikçi,

MTO : Mete Toppare, Tıp Doktoru,

MU  : Mustafa Ulukan, Antalya,

 : Mehmet Ünlü, Öğretmen, Kayseri,

MY  : Mustafa Yılmaz, Doğasever,

MYA: Murat Yangın, Zonguldak,

NA   : Nazik Altınel, Doğasever,

NAD : Naci adıgeçen,

NC   : Nurdan Coşkun, Doğasever,

NE: Necdet Erdin, Kırklareli,

NF   : Neriman Fırtına, Doğasever, 

NK   : Nihat Karakaya, Doğasever,

NOK: Necla Okbay, Tıp Doktoru,

NOY: Necdet Okbay, Tıp Doktoru,

NR  : Norbert Reiss, Doğasever,

NŞO: Nilüfer Şendoğdu Orhan, Doç.Dr.,

NT  : Nazım Tanrıkulu, Şifalı bitkiler uzmanı,

NTO : Necati Tosbıyık,

NU  : Nikfernik Usta,

NV  : Necdet Vicil,

NY  : Necip Yavuz, Bayburt, 

NYA: Nizamettin Yavuz, Samsun,

OA  : Osman Aköz, Doğasever,

OB  : Onat Başbay, Kelebek gözlemcisi,

OE-EK: Onur Esen, Ersin Karabacak, Botanikçi, Onsekiz Mart Ü.,

OER   : Onur Eren, Hatay,

OG  : Osman Gülşen,

OK  : Osman Karabacak, Botanikçi, Yrd. Doç.Dr., Gazi Ün.,

OST: Onur Sinan Türkmen, Doğa Fotoğrafçısı,

OÜ  : Okan Ürker, Biyolog,

OY   : Onur Yanar, Biyolog, Botanist,

ÖB   : Özcan Bektaş, Trabzon,

ÖÇE : Ömer Çeçen, Konya

ÖÇS: Özlem Çelik Sönmez, 

ÖD  : Ömer Dülgeroğlu, Erzincan,

ÖE  : Özgür Ezdeşir, Hatay,

ÖFG: Ömer Faruk Gülşen, Doğasever,

ÖFC : Ömer Faruk Coşkun,

ÖG   : Özal Güner, Sinop,

ÖK  : Özgür Koçak, Doğa Fotoğrafçısı, Karaman,

ÖME: Ömer Eser, Doğasever,

ÖŞ   : Özcan Şimşek, Konya,

ÖT   : Ömer Toraman, Doğasever,

RÇ  : Rasim Çetiner, Denizli,

RÖ  : Rifat Özdemir, Fethiye,

RŞ  : Ragıp Şentürk, Doğasever,

SAB: Savaş Bayraktar, Doğasever,

SAK: Selma Akad, Doğasever, Datça,

SAL: Süleyman Alkan, Orman Yük.Müh.,

SAY: Süreyya Aydın, Doğasever,

SB  : Sait Bodur, Fotoğrafçı,

SD  : Serpil Demirci, Uzman Biyolog, Botanikçi,

SE  : Süleyman Ekşioğlu, Veteriner, 

SER: Selçuk ertekin, Biyolog,

S.ER: Serdar Erken, Araştırmacı,

SF   : Serkan Fidan,

SG   : Soner Gölbaşı,

SHB: Shahram Bahadori, Iran,

Sİ    : Selim İmamoğlu, Doğasever,

SK  : Serhat Karaca, Ziraat Müh., Van YY Ün.,

SKA: Süleyman Karaca, Avukat, 

SKO: Süleyman Koçak, Mardin, 

SKT: Süheyla Kabaktaş Tuncer, Uzman Biyolog, Botanikçi,

SMK: Samim Kayıkçı, Botanikçi, Antakya,

SO  : Soner Oruç, Biyolog,

SS  : Sürur Süsleyen, Doğasever,

SUY: Süleyman Uysal, Antalya

SÜ  : Serap Üstündağ, Doğasever,

SÜD: Süleyman Doğu, Botanikçi,

SV   : Sophie Viguier, Fransa,

SY   : Seyhan Yürek, Tunceli,

SYM: Serdar Yıldırım, Tunceli,

SYO: Sırrı Yüzbaşıoğlu, Dr, İÜ Farmasötik Botanik,

ŞA  : Şükrü Arasan, Mardin,

ŞG  : Sevket Gültekin, Doğasever,

TD  : Tabiat dostu,

Tİ    : Turgut İbiş,

TK   : Tolga Kanık, Doğasever,

TKİ  : Tuğba Kiper, Ankara,

TY   : Turgut Yılmaz, Kayseri, Mühendis,

TYL : Tamer Yılmaz, Burdur,

UÇ  : Uğur Çakılcıoğlu, Botanist, Fırat Ün.,

UE  : Uğur Efe, Yozgat,

UEY: Utku Erinç Yeğinoğlu,

UG  : Uğur Gençer, Mersin,

ÜK   : Ümit Kaplan, Hatay,

ÜM  : Ümit Malkoçoğlu, Doğasever,

ÜÖZ  : Ümmahan Öz, Biyolog, Muğla Ün.,

VEY: Veysel Yılmaz, Doğasever,

VG  : Vural Gülbahar, Doğasever,

Vİ    : Veli İlhan, Erzincan Ü., Arş.Gör.,

VT   : Veysi Tatlı,

VY  : Vehbi Yalçın, Doğa Fotoğrafçısı,

YA  : Yıldıray Aluc, Sivas,

YBG : Yelda Büyükaşık Güzel, Yrd.Doç.Dr. M.K.Ü.,

YBİ  : Yavuz Bildik,

YBK: Yavuz Bülent Köse, Doç.Dr., Eczacılık Fak.,

YC  : Yiannis Christofides, Turist rehberi,

YE  : Yakup Erdem, 

YG  : Yasemen Güreşçioğlu, Datça,

YK  : Yasemin Konuralp, Turizm Rehberi,

YY  : Yeter Yeşil, Botanikçi, Istanbul Ün.,

YYY: Yıldıray Yıldıray,

ZD  : Zeki Düz, Rize,

ZDE: Zeki Doğmaz, Burdur,

Zİ   : Zeki İkiz, Doğasever.

 


© www.turkiyebitkileri.com - Tüm Hakları Saklıdır.