Kitaibelia vitifolia

Kitaibelia vitifolia

Güzelhatmi

Gövde 2−3 m, kalın ve genellikle dallanmış; yaprak sapı ve çiçek durumu kıllı ve beyaz tüylü. Yapraklar uzun saplı; aya 10−18 cm, eşkenar dörtgen ya da yarı dairesel yüreksi, 5−7 üçgensi dişli loblu, tüysüzce. Talkım çiçekdurumları 1−4 çiçekli. Ekçanak bölmeleri yumurtamsı, sipsivri, bir ölçüye kadar çanak yapraklardan uzun. Taç yapraklar 26 × 20 mm, yarı üçgenimsi, kamamsı, dümdüz ya da hafifçe az girintili, beyaz. Merikarplar koyu kahverengi, tüylü. Tohumlar açık kahverengi ve düzgün.

Stems 2−3 m, robust and usually branched; stems, petioles and inflorescence hispid and with  white hairs. Leaves long-petiolate; lamina 10−18 cm, rhombic or suborbicular cordate, with 5−7 triangular dentate lobes, glabrescent. Cymes with 1−4 flowers. Epicalyx segments ovate, acuminate, somewhat longer than the sepals. Petals 26 × 20 mm, obdeltate, cuneate, entire or lightly retuse, white. Mericarps dark brown, hairy. Seeds bright brown and smooth.

 

Osmaniye
 • 372
 • 0
 • 0
Osmaniye
 • 376
 • 2
 • 0
Osmaniye
 • 391
 • 4
 • 0
Osmaniye
 • 405
 • 2
 • 0
Osmaniye
 • 386
 • 2
 • 0
Osmaniye
 • 404
 • 2
 • 0