Muscari pallens

Muscari pallens

Soluk müşkürüm

 

Soğan yumurtamsı, 1,5−2,5 × 1,5−2,2 cm, soğancıklı veya değil; dış tunika kağıtsı, koyu kahverengi, iç tunika saman rengi veya bej ve üzeri beyaz noktacıklı. Yapraklar 2−8 adet, şeritsi ilâ tersyumurtamsı-dilsi, sıkapozdan daha uzun veya eşit, nadiren kısa, 5−15 cm × 1−5 mm, kanallı, tüysüz, uçta neredeyse sivri ilâ sivri, yeşil ve kenarları sıklıkla kırmızı bir ton ilâ, beyaz şerit yok, Türkiye’deki popülasyonlarda yere yatık, oraksı veya yayık. Sıkapoz 1−2 adet, 4−10 cm uzunluğunda. Salkım sık, dikdörtgensi-yumurtamsı, çiçekte 1−2,5 × 0,8−1,5 cm, meyvede uzayan. Verimli çiçeklerin sapları 1,5−3 mm uzunluğunda, meyvede biraz uzayan, beyaz veya yeşilimsi renkte. Çiçek örtüsü beyaz, soluk gökmavisi, buzmavisi ve menekşe-mavi renklerde, hem verimli hem de verimsiz çiçekler çoğunlukla aynı renkli veya bazen verimsiz çiçekler yok veya çok azdır. Verimli çiçekler 3−5 × 2−3 mm, sarkık, küremsi-testimsi ilâ şişkin yumurtamsı-testimsi, uç taraflarında hafifçe daralmış; loplar yaklaşık 1 mm, beyaz, geriye kıvrık. Verimsiz çiçeklerin sapları 0,5 mm’den daha kısa, beyaz veya buz mavisi renkte. Verimsiz çiçekler 2–3 × 0,5–1 mm, dar dikdörtgensi-tersyumurtamsı. Sitamenler iki sıralı, filamentler yaklaşık 0,5 mm uzunluğunda, sarımsı, tüpün ortasına ve üstüne bağlı ve aynı zamanda stigma ile aynı hizada; anterler  siyahımsı mor, yaklaşık 0,5 mm uzunluğunda; polenler sarı veya siyahımsı-mor. Yumurtalık sarımsı-yeşil, pudralı, yumurtamsı ilâ hafifçe küremsi, yaklaşık 1 mm uzunluğunda; sitilus morumsu ya da beyaz ve morumsu bir ton ile, yaklaşık 1 mm uzunluğunda. Kapsül 3−4 × 4−5 mm, üçgensi, biraz yassı, tersyüreksi çenetli. Tohumlar 1,5−2 × 1−1,3 mm, yumurtamsı-küremsi veya yamuk, siyah, buruşuk yüzeyli. 

Bulb ovoid, 1.5−2.5 × 1.5−2.2 cm, with or without bulblets; outer tunics papery, dark brown, inner tunics straw coloured or beige and with white dots over. Leaves 2−8, linear to obovate-ligulate, longer than scape or equal, rarely shorter, 5−15 cm × 1−5 mm, canaliculate, glabrous, apex subacute to acute, green and reddish suffused at margins, without a white line, adpressed on the ground, falcate or patent in populations in Turkey. Scape 1–2, 4−10 cm long. Raceme dense, oblong-ovoid, 1−2.5 × 0.8−1.5 cm in flower, accrescent in fruit. Pedicels of fertile flowers 1.5−3 mm long, somewhat elongating in fruit, white or greenish. Perianth white, pale azure, ice-blue or violet-blue, both fertile and sterile flowers mostly concolorous or sometimes sterile flowers absent or very reduced. Fertile flowers 3−5 × 2−3 mm, nodding, globose-urceolate to swollen ovoid-urceolate, slightly constricted distally; lobes c. 1 mm long, white, recurved. Pedicels of sterile flowers smaller than 0.5 mm, white or ice blue. Sterile flowers 2–3 × 0.5–1 mm, narrowly oblong-obovate. Stamens biseriate, filaments c. 0.5 mm long, yellowish, attached at and above middle of tube and also above stigma and also aligned with the stigma, anthers yellow or blackish-purple, c. 0.5 mm long; pollens blackish-purple. Ovary yellowish-green, pulverulent, ovate to subglobose, c. 1 mm long; style puplish or white with suffused puplish, c. 1 mm long. Capsule 3−4 × 4−5 mm, trigonous, somewhite compressed,with obcordate valves. Seeds 1.5−2 × 1−1.3 mm, ovoid-globose or oblique, black, surface rugose.

Russia, Caucasus

Van
 • 117
 • 0
 • 0
Van
 • 105
 • 0
 • 0
Van
 • 114
 • 0
 • 0
Van
 • 118
 • 0
 • 0
Van
 • 113
 • 0
 • 0
Van
 • 108
 • 0
 • 0