Lathyrus Genus

Lathyrus Genus

Lathyrus L. Bitkisi Fabaceae (Leguminosae) familyasına ait bir bitki olup, dünyada bu cinse ait 200 den fazla takson yayılış göstermektedir (Allkin et al., 1986). Avrupa Florasinda 54 türü kayıltlı olduğu edilmektedir (Tutin&Heywood, 1981). Flora of Turkey’de (Davis, 1970) 67 takson kayıtlıdır. Bu sayıya daha sonraları yapılan çalışmalar sonucu eklenen taksonlarla birlikte bu sayı 76’ya yükselmiştir (Davis et al., 1988; Gunes & Ozhatay, 2000; Genc¸ H & Sahin, A., 2008; Genc¸ 2009; Genc¸ H & Sahin, A., 2010 ).

Bitki tek yıllık ve ya çok yıllık; gövde  kanatlı veya kanatsız; bazan tırmanıcı, yapraklar paripinnat veya subdigitat yaprak sonu  mukro veya aristat veya tendrillidir. Yaprakçıklar 1- 8  çift çoğunlukla 1 çifttir. Çiçekler serbest  veya salkımsıdır. Bazı taksonlarda çiçek sayısı 20'den fazla  olabilmektedir. Çiçek rengi önemli bir karakterdir. Lathyrus bitkisi Vicia ( Fiğ) bitkisine  çok yakın benzerlik gösterir ve ondan birkaç karakteristik özellikleriyle farklılık gösterir. Ülkemizde  birkaç türünün tarımı yapılmaktadır. Meyve legümendir. Çiçekleri tipik baklagil çiçeğidir. Taç yapraklar 5 adet olup, iki kayıkçık, iki kanatçık ve bir bayrakçıktan oluşmuştur.

Türkiye'deki Lathyrus türleri aşağıda verilmiştir:

Lathyrus annuus Lathyrus czeczottianus Lathyrus marmoratus Lathyrus spathulatus
Lathyrus aphaca Lathyrus digitatus Lathyrus niger Lathyrus sphaericus
Lathyrus armenus Lathyrus egirdiricus Lathyrus nissolia Lathyrus stenolobus
Lathyrus aureus Lathyrus elongatus Lathyrus nivalis Lathyrus stenophyllus
Lathyrus belinensis Lathyrus gloecospermus Lathyrus ochrus Lathyrus sylvestris
Lathyrus bitlisicus Lathyrus gorgoni Lathyrus pallescens Lathyrus tauricola
Lathyrus blepharicarpus Lathyrus grandiflorus Lathyrus palustris Lathyrus trachycarpus
Lathyrus boissieri Lathyrus hierosolymitanus Lathyrus phaselitanus Lathyrus tuberosus
Lathyrus brachypterus Lathyrus hirsutus Lathyrus pratensis Lathyrus tukhtensis
Lathyrus cassius Lathyrus inconspicuus Lathyrus pseudo-cicera Lathyrus undulatus
Lathyrus chloranthus Lathyrus incurvus Lathyrus roseus Lathyrus variabilis
Lathyrus chrysanthus Lathyrus karsianus Lathyrus rotundifolius Lathyrus venetus
Lathyrus cicera Lathyrus laxiflorus Lathyrus satdaghensis Lathyrus vernus
Lathyrus cilicicus Lathyrus layardii Lathyrus sativus Lathyrus vinealis
Lathyrus clymenum Lathyrus libani Lathyrus saxatilis Lathyrus woronowii
Lathyrus cyaneus Lathyrus lycicus Lathyrus setifolius Lathyrus tefennicus