Leaf Types

Leaf Types

Yaprak tipleri ikiye ayrılır:

Basit yapraklar: Tam veya loplu tek bir yaprak olup, parçalanma ana eksene kadar değildir. Basit yapraklar kendi içlerinde tam ve parçalı olarak olmak üzere ikiye ayrılır.

yaprak tip

Bileşik yapraklar: Birçok yaprakçıktan meydana gelmiş bir yapraktır. Yaprakçıkların her biri pinnula (ing.leaflet) adını alır.

 

D. Yücebaş

 

Kaynaklar:

  1. Prof.Dr. Celal YARCI, Botanik Terminolojisi Ders Notları, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Botanik ABD, 2011
  2. Prof.Dr. Memduh SERıN, Tohumlu Bitkiler Sist. Ders Notları, M.Ü., Biyoloji Böl., Botanik ABD,2012
  3. Prof.Dr. Nebahat YAKAR, Bitki Morfolojisine Giriş: Tohumlu Bitkilerin ıç ve Dış Morf. Ana Hatları, ıst. Üni. Fen. Fak.Yay. Sayı: 3/12 1983
  4. Prof. Dr. Engin ÖZHATAY, Bitki Taksonomisinin Prensipleri Ders Notları, MÜ, Biyoloji Böl., Botanik ABD,2010
  5. SEÇMEN, Ö.ve ark. Tohumlu Bitkiler Sist.. EÜ Fen Fak Kitaplar Serisi No:116, ızmir 2004