Compound Leaf Types

Compound Leaf Types

Palmat: Elsi, el şeklinde bileşik yapraklar. Üçten fazla parçanın veya yaprakçığın yaprak sapındaki tek noktadan ışınsal olarak çıkan yapraklar. Örn: Aesculus hippocastanum (atkestanesi)

Trifoliat: Bir ana sapın ucunda üç yaprakçığı bulunan bileşik yaprak. Örn: Trifolium sp.

bilesik yaprak

Biternat: Ana yaprak sapının üç sapçığa ayrılması ve herbirinin ucunda üçer yaprakçık bulunan bileşik yaprak. Örn: Petroselinum crispum  (Maydonoz)

ımparipinnat: Bileşik yaprak ekseninin ucunda tek yaprakçık bulunan bileşik yaprak. Örn: Ailanthus altissima (Kokarağaç)

Paripinnat: Yaprakçık adedi çift sayı olan bileşik yaprak. Örn: Robinia pseudoacacia (Yalancı akasya)

Bipinnat: Birinci derecedeki yaprakçıkları pinnat olan ikincil yaprakları basit yaprak olan bileşik yaprak Örn: Pteridium aquilinum (kartal eğreltisi)

Tripinnat: Bipinnat yaprağın yaprakçıklarının pinnat olması.

 

 

D. Yücebaş

 

Kaynaklar

  1. Prof.Dr. Celal YARCI Botanik Terminolojisi Ders Notları, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Botanik ABD, 2011
  2. Prof.Dr. Memduh SERıN Tohumlu Bitkiler Sist. Ders Notları, M.Ü., Biyoloji Böl., Botanik ABD,2012
  3. Prof.Dr. Nebahat YAKAR Bitki Morfolojisine Giriş: Tohumlu Bitkilerin ıç ve Dış Morf. Ana Hatları, ıst. Üni. Fen. Fak.Yay. Sayı: 3/12 1983
  4. Prof. Dr. Engin ÖZHATAY Bitki Taksonomisinin Prensipleri Ders Notları, MÜ, Biyoloji Böl., Botanik ABD,2010
  5. Seçmen, Ö.ve ark. Tohumlu Bitkiler Sist.. EÜ Fen Fak Kitaplar Serisi No:116, ızmir 2004