Simple, Dissected Leaf Types

Simple, Dissected Leaf Types

Palmatifid: Yaprak ayasının üçtebirinden az bir şekilde parçalanması.

Palmat: Bileşik yaprak şekillerinde değerlendirilip açıklanmıştır.

Digitat: Elsi parçalanmış yaprağa benzer ancak parçalar daha dar ve tam ışınsı bir şekilde yayılmıştır.

Pedat:  Üç ana loptan meydana gelmiş olan elsi yaprağın yanlardaki iki lobu tekrar loplara ayrılır.

Rusinat: Yaprak ayası derin oymalı ve lobları yaprak tabanına doğru yönelmiş basit yaprak.

Lirat: Yaprak ayasının en uçtaki lobu büyük kenar lopları aşağı doğru gittikçe küçülen yaprak.

Pinnatifid: Yaprak ayasının orta damara doğru üçtebirinden az bir şekilde parçalanması.

Pinnatipartit: Tüysü parçalı yaprak ayasının orta damarına doğru yarıdan fazla bir şekilde parçalanması.

Lasinat: Uzun keskin yarıklı çok sayıda dar, derin ve lobların uçları sivri olan parçalanmış yaprak.

Laserat: Kenarları derin ve düzgün olmayan şekilde parçalanmış, yırtık kenarlı yaprak.

Pektinat: Yaprak ayasının bir tarağın dişleri gibi karşılıklı olarak ince ve derin parçalanmış olması.

 

 

D. Yücebaş

 

Kaynaklar:

  1. Prof.Dr. Celal YARCI Botanik Terminolojisi Ders Notları, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Botanik ABD, 2011
  2. Prof.Dr. Memduh SERıN Tohumlu Bitkiler Sist. Ders Notları, M.Ü., Biyoloji Böl., Botanik ABD,2012
  3. Prof.Dr. Nebahat YAKAR Bitki Morfolojisine Giriş: Tohumlu Bitkilerin ıç ve Dış Morf. Ana Hatları, ıst. Üni. Fen. Fak.Yay. Sayı: 3/12 1983
  4. Prof. Dr. Engin ÖZHATAY Bitki Taksonomisinin Prensipleri Ders Notları, MÜ, Biyoloji Böl., Botanik ABD,2010
  5. Seçmen, Ö.ve ark. Tohumlu Bitkiler Sist.. EÜ Fen Fak Kitaplar Serisi No:116, ızmir 2004