Yaprak Kenar Şekilleri

Düz (Entire): Yaprak kenarları düz, parçalanmamış, tam kenarlı.

Krenat  : Yuvarlak dişli, küt uçlu.

Serrat (Serrate, sawtoothed) : Testere dişli.

yaprak kenar

Biserrat (doubly serrate) : Çift testere dişli.

Dentat (toothed) : ıri ve keskin dişlerin eksenleri yaprağa dik.

Dentikulat  : Küçük dişli.

Sinulat  : Dalgalı.

Siliat  : Kirpiksi.

Serrulat  : ınce, küçük testere dişli.

Serenulat: ınce yuvarlak dişli.

Revolut  : Yaprak kenarları geriye doğru kıvrımlı.

ınvolut  : Yaprak kenarları içe kıvrımlı.

Pinnatsı, pinnatifid  : Kenarlar bileşik yaprak  gibi, pinnat yaprakları varmış gibi görünen basit yaprak.

Loblu  : Yaprak laminası, marginden orta damara olan mesafesin hemen hemen 1/3üne kadar parçalanmış ve loplar arası yuvarlak.

 

D. Yücebaş

 

Kaynaklar:

  1. Prof.Dr. Celal YARCI Botanik Terminolojisi Ders Notları, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Botanik ABD, 2011
  2. Prof.Dr. Memduh SERıN Tohumlu Bitkiler Sist. Ders Notları, M.Ü., Biyoloji Böl., Botanik ABD,2012
  3. Prof.Dr. Nebahat YAKAR Bitki Morfolojisine Giriş: Tohumlu Bitkilerin ıç ve Dış Morf. Ana Hatları, ıst. Üni. Fen. Fak.Yay. Sayı: 3/12 1983
  4. Prof. Dr. Engin ÖZHATAY Bitki Taksonomisinin Prensipleri Ders Notları, MÜ, Biyoloji Böl., Botanik ABD,2010
  5. SEÇMEN, Ö.ve ark. Tohumlu Bitkiler Sist.. EÜ Fen Fak Kitaplar Serisi No:116, ızmir 2004