Basit yaprak şekilleri

Linear: şeritsi, dar ve uzun, kenarları birbirine paralel yaprak. 

Lanseolat: Mızrak ucu şeklindeki yaprak.

Oblanseolat: Ters lanseolat yani ters mızraksı yaprak. 

Spatulat: Spatül şeklindeki yaprak.

basit yaprak

Subulat: Biz şeklinde, çok ince ve uzun yaprak.

Eliptik: Elips şeklindeki yaprak.

Ovat: Yumurta şeklindeki yaprak. Petiol laminanın geniş kısmına bağlanır.

Oblong: Dikdörtgen şeklindeki yaprak.

Obovat: Ters yumurta şeklindeki yaprak.

Reniform: Böbrek şeklinde yaprak.

Kordat: Kalp şeklindeki yaprak.

Orbikular: Dairesel, daire şeklindeki yaprak.

Deltoid: Laminası üçgen şeklinde olan yaprak.

Lirat: Yaprak ayasının en uçtaki lobu büyük; kenar lopları aşağıya doğru gittikçe küçülen yaprak.

 

D. Yücebaş

 

Kaynaklar:

  1. Prof.Dr. Celal YARCI Botanik Terminolojisi Ders Notları, Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Botanik ABD, 2011
  2. Prof.Dr. Memduh SERıN Tohumlu Bitkiler Sist. Ders Notları, M.Ü., Biyoloji Böl., Botanik ABD,2012
  3. Prof.Dr. Nebahat YAKAR Bitki Morfolojisine Giriş: Tohumlu Bitkilerin ıç ve Dış Morf. Ana Hatları, ıst. Üni. Fen. Fak.Yay. Sayı: 3/12 1983
  4. Prof. Dr. Engin ÖZHATAY Bitki Taksonomisinin Prensipleri Ders Notları, MÜ, Biyoloji Böl., Botanik ABD,2010
  5. Seçmen, Ö.ve ark. Tohumlu Bitkiler Sist.. EÜ Fen Fak Kitaplar Serisi No:116, ızmir 2004