Güz Nergisleri Açtı

Foto: RG

Türkiye'de güzün açan tek doğal nergisimiz Deli nergis (Narcissus serotinus), Datça-Marmaris yarımadasında boş arazilerde, kızıl çam açıklıklarında ve frigana'da Kasım ayı süresince yaygın olarak bulunmakta. Yakın zamanlarda yapılan araştırmalarda botanikçiler bu türün Narcissus obsoletus olduğu ve N.serotinus'un sadece İspanya ve Portekizde bulunduğunu öne sürmüşlerdir. Yurdumuzda da bu türle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Aralarındaki farkı gösteren tabloyu internetten, bilimsel olmayan bir yazıdan aldım:

http://www.mgsforum.org/smf/index.php?topic=348.45

 

N.serotinus

N.obsoletus

Atlantik elementi

Akdeniz elementi

Korona sarı renkli

Korona portakal renkli

Çiçeklenme zamanı yapraksız

Çiçeklenme zamanı yapraklı-yapraksız olabilir

Her gövdede 1 (nadiren 2) çiçek

Her gövdede bir-birkaç çiçek

Çiçek boynu boğumlu (şarap şişesi gibi)

Çiçek boynu (perianth tube) düz

Çiçek boynu geniş

Çiçek boynu dar