Bir yeniden keşif öyküsü daha: Reseda balansae

Adıgeçen türü, ilk tanımlanmasından 159 yıl sonra Hacettepe Ün. den Dr. Emre Çilden ve Dr. Gol Shan Zare 2014 yılında tip loklitesinden toplayıp yakın zamanda yayınladılar. Aynı seksiyondaki diğer tüm Resedalardan çok uzun boyuyla (1m. ye yaklaşıyor) ve uzun çiçekli kısmıyla (inflorescence 45 cm. e kadar) ayrılıyor. Yayına katkısı nedeniyle, dünyadaki Reseda'lar üzerine çalışan Dr. Santiago Martin-Bravo ile bilim insanlarımızı kutluyoruz. Keşif üzerine Dr. Emre Çilden'in ifadesi: "Mersin ili endemiği olan Reseda balansae (Resedaceae) türünün, yüz yılı aşkın süre sonra varlığını ortaya koyduğumuz bir çalışma oldu. Doktora tezimde çalıştığım türlerden biriydi ve bu süreçte 2014 yılında, yani ilk toplanışından tam 159 yıl sonra kendisiyle buluşma fırsatı buldum. Güzel bir histi. Darısı diğer makalelere..." Yayına buradan ulaşılabilir.