Yurttaş bilginlerin floramıza yeni katkıları

 Grubumuz bitkiseverlerinden Cem Çuhacıoğlu'nun İzmir'de keşfettiği Stachys cuhacioglui ve Buse Topçuoğlu'nun Marmaris'te bulduğu Leopoldia buseana yayınlanarak bilime yeni tür olarak kayda geçmiştir. Her iki yurttaş bilginimizi ve eşlik eden biliminsanlarını kutlarız.                                           

   Stachys cuhaciogluiHYİZmir5 

 Leopoldia buseana Asparan DSC 0055