Bir yeni kayıt ta Kastamonu'dan

rha

Kafkasya ve İran'da bulunan Rhaponticum pulchrum Kastamonu'da bulunarak yeni kayıt olarak yayınlandı. Makaleye BURADAN ulaşılabilir.